top of page
4M2A2160.jpg

Kontakt

Općina Kneževi Vinogradi

31309 Kneževi Vinogradi

Hrvatske Republike 3

 

Matični broj: 02551900

OIB: 35938293122

 

E-mail adrese:

pisarnica@knezevi-vinogradi.hr

opcina@knezevi-vinogradi.hr

Telefon: +385 31 730 938

IBAN

Broj računa i poslovna banka Općine:

Privredna banka d.d. Zagreb

IBAN: HR83 23400091819500000

bottom of page