top of page

Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture urbane aglomeracije Osijek

Projekt: ITU – Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture urbane aglomeracije Osijek PROJEKT SE FINANCIRA IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. – 2020.GODINE


Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Općine Kneževi Vinogradi


NAZIV PROJEKTA: RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE POSLOVNO-PODUZETNIČKE ZONE KNEŽEVI VINOGRADI


Projekt predstavlja nastavak unaprjeđenja osnovne infrastrukture Poslovno-poduzetničke zone Kneževi Vinogradi. Projektom se žele stvoriti preduvjeti za daljnje privlačenje investicija te stvoriti mogućnosti za daljnje unapređenje poslovanja poduzetnika i otvaranje novih radnih mjesta. Projekt se ponajviše odnosi na izgradnju javne rasvjete u Poslovno-poduzetničkoj zoni, odnosno u dijelu zone u kojemu već izgrađena ostala osnovna infrastruktura. Ovim projektom biti će izgrađeno 1.947,61 metara javne (LED) rasvjete. Osim toga, projektom je predviđeno opremanje dijela zone komunalnom i zelenom infrastrukturom te nabava vozila za održavanje javne rasvjete.


EU OKVIR: Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i to u okviru: • Prioritetna osi 3. Poslovna konkurentnost, • Investicijskog prioriteta 3a „Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća uključujući putem poslovnih inkubatora“ • Specifični cilj 3a2 – „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“

FINANCIRANJE: Financiranje dijelom od 85 % prihvatljivih troškova iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. -2020., a dio od 15 % iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi. NOSITELJ PROJEKTA: OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI VRIJEDNOST PROJEKTA : 2.489.235,27 HRK IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 2.115.849,97 HRK RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01. svibnja 2021. do 01. svibnja 2022. godine OSOBA ZA KONTAKT NA PROJEKTU: Ines Palko Tatai, E-mail: ines.palko-tatai@knezevi-vinogradi.hr Tel. +385 31 730 938 www.knezevi-vinogradi.hr


CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA: Osnovni cilj projekta je doprinijeti održivom gospodarskom razvoju Općine Kneževi Vinogradi i Urbane aglomeracije Osijek kroz stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj poduzetništva, kontinuirano razvijanje poduzetničke klime koja će privući nova poduzeća iz Hrvatske i inozemstva te stvoriti i povećati prilike za zapošljavanje stanovništva. Ovaj projekt predstavlja nastavak izgradnje poslovno-poduzetničke zone Kneževi Vinogradi te ima za svrhu izgraditi novu i ojačati postojeću poslovnu infrastrukturu kroz ulaganja na poboljšanju učinkovitosti, sposobnosti, kvaliteti i privlačnosti postojeće poslovno poduzetničke zone kao i gospodarskih subjekata te stvoriti preduvjete za razvoj svih oblika poduzetničkih djelatnosti u Općini Kneževi Vinogradi i na području UA Osijek.

Projektom će se doprinijeti povećanju gospodarske djelatnosti, povećat će se zaposlenost, odlazak i raseljavanje mladih s područja općine, nizak životni standard, povećat će se prihodi i prirezi za Općinu.


Dodatne poveznice i više informacija na: www.strukturnifondovi.hr www.europski-fondovi.eu

Comments


bottom of page