top of page
DJI_0510.jpg

O zoni

Poslovno-poduzetnička i rekreativna zona Općine Kneževi Vinogradi obuhvaća površinu od 56 ha 96a 31 m². Nalazi se južno od Kneževih Vinograda, uz istočnu stranu ceste Osijek-Bilje-Kneževi Vinogradi (Ž 4042) i južnu stranu ukinute željezničke pruge Beli Manastir–Batina. Na udaljenosti je 30-ak km od granice s Mađarskom, te isto toliko od granice s R.Srbijom i Osijekom.

Zona se sastoji od tri glavna dijela.

Poslovno-poduzetnička zona

Proizvodne i uslužne djelatnosti osnovane na proizvodnji autohtonih i ekoloških proizvoda, na tradicionalnim obrtima i njihovim proizvodima, trgovačke djelatnosti.

Rekreativna zona

Drugi dio predstavlja prostor za organizaciju rekreacijske i ugostiteljsko – turističke zone. Namjena navedenog prostora jeste u kompleksu nadopuniti turističko-sportsko-rekreacijske sadržaje SRC “Bazeni” Kneževi Vinogradi, a sukladno Prostornom planu uređenja Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 5/05, 5/09 ) i Urbanističkom planu uređenja „Rekreacijski centar Kneževi Vinogradi“ (Službeni glasnik 7/08).

Poljoprivredna zona

Za objekte koji su u službi poljoprivrede, kao i za aktivnosti koje su planirane u poslovno-poduzetničkom dijelu, ako dođe do njegove popunjenosti, čestice će se cijepati po lokacijskoj dozvoli.

4M2A8228.jpg

Lokacija i povezanost

Općina Kneževi Vinogradi predstavlja prostor od 248,77 km², s udjelom od 6% ukupne površine Osječko-baranjske Županije, odnosno 22% cijele Baranje.

Prostor Općine Kneževi Vinogradi pripada krajnjem sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske, odnosno njegovoj prirodno-geografskoj cjelini Baranji. U okviru prostora Baranje, Općina Kneževi Vinogradi zauzima istočni dio prostora, s tim da joj istočna granica prelazi i na lijevu obalu Dunava.

 

Općinsko sjedište Kneževi Vinogradi je udaljeno od Osijeka 25 km, 10 km od grada Belog Manastira, 5 km od državne ceste E-73, 26 km od granice s Republikom Mađarskom, 15 km od granice s Vojvodinom, a dio parka prirode Kopački rit nalazi se na području Općine.

 

Na sjeveru prostor Općine graniči s prostorom Općine Draž , te na sjeverozapadu s prostorom Općine Popovac. Ukupna dužina sjeverne granice iznosi ukupno 17 km. Na zapadu Općina graniči s prostorom Grada Belog Manastira, granicom dužine 6 km. Na jugozapadu Općina Kneževi Vinogradi graniči s Općinom Čeminac u dužini od 14 km, a na jugu s Općinom Bilje i dužinom granice od 17 km.

bottom of page