top of page
4M2A7156.jpg

Poticaj investicija

Mjera 1. – kupovina zemljišta uz subvenciju cijene do 50%

Mjera 2. – kupovina zemljišta uz mogućnost plaćanja cijene na obroke

Mjera 3. – oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

Mjera 4. – oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Mjera 5. – oslobađanje od plaćanja općinskih poreza

Mjera 6. – oslobađanje od plaćanja naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu

Mjera 7. – sufinanciranje kamata na kredite

Mjera 8. – druga oslobađanja temeljem zakonskih propisa

bottom of page